Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Paslaugos

  • UAB “Baisogalos bioenergija” tiekia geriamąjį vandenį 1536 – čiai Baisogalos, Pociūnėlių, Grinkiškio, Pašušvio mstl., Pakiršinio, Vainiūnų, Skėmių, Kairėnėlių, Vaitiekūnų kaimų abonentų (2877 gyventojų) ir 110 įstaigų.
  • Baisogalos, Grinkiškio mstl., Pakiršinio, Vainiūnų kaimuose tvarko gyventojų ir įstaigų nuotekas.
  • Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 9-ias vandenvietes ( Baisogalos sen. Baisogalos, Pakiršinio; Grinkiškio sen. Grinkiškio I, Grinkiškio II, Kairėnėlių, Pašušvio, Vaitiekūnų; Skėmių sen. Pociūnėlių, Skėmių), keturias nuotekų perpumpavimo siurblines ( tris Baisogaloje ir vieną Vainiūnų), du biologinio nuotekų valymo įrenginius (valyklas) Baisogaloje ir Vainiūnuose, bei natūralaus valymo Grinkiškyje. Tolimiausias objektas – Vaitiekūnų vandenvietė.
  • UAB “Baisogalos bioenergija” eksploatuojamose vandenvietėse 2016 metais išgauta 133,153 tūkst. kūb. m., paruošta 127,609 tūkst. kūb. m., parduota 86,357 tūkst. kūb. m. geriamojo vandens. Daugiau žr. Paslaugos-Vandens tyrimų rodikliai- Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rezultatai.
  • Bendrovė šildymo sezono metu tiekia šiluminę energiją 69- iems Baisogalos mstl. , 23-ims Pakiršinio ir 3-ims Vainiūnų kaimų pastatams, kurių bendras šildomas plotas 53,5 tūkst.m2. Per 2016 metus dvejose (Baisogalos ir Pakiršinio) biokuru kūrenamose bendrovės katilinėse pagaminta 10,2 tūkst. Mwh ir parduota 7,7 tūkst. Mwh šiluminės energijos.

· Be vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos bendrovė augina žuvis, šildymo sezono metu tiekia šiluminę energiją Baisogalos mstl., Pakiršinio, Vainiūnų kaimų gyventojams ir įstaigoms, prižiūri daugiabučių namų šildymo sistemas.

Naujienos