Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Baisogalos miestelio šilumos tiekimo tinklų modernizavimas

Praėjusių metų gruodžio 28 dieną Lietuvos verslo paramos agentūra ir UAB „Baisogalos bioenergija“ pasirašė projekto „Baisogalos miestelio šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį tikslu atlikti šildymo tinklų modernizavimą Baisogalos miestelyje.

UAB „Baisogalos bioenergija”, atsižvelgdama į sąlyginai didelius šilumos nuostolius Baisogalos mstl. CŠT sistemoje, brangius energetinius resursus Lietuvoje, nusprendė inicijuoti UAB „Baisogalos bioenergija” valdomo šilumos tiekimo sistemos tinklo modernizavimo projektą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą. Projekte, kurio vykdymas numatytas 2017 – 2018 m., numatoma vietoj 1051 m senų susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų, statytų 1983 metais, sumontuoti naujus tinklus. Paskaičiuota, kad modernizuojamose trasose šilumos perdavimo nuostoliai sumažės 218,87 MWh: nuo 356,34 MWh iki 137,47 MWh per metus, t. y. 61,21 proc. Rekonstruotomis trasomis šiluma bus tiekiama patikimiau ir šilumos tiekimo kokybė pagerės 622 šilumos vartotojams. Šilumos vartotojams, prijungtiems prie rekonstruojamų tinklų – modernizavus šilumos tiekimo tinklus padidėtų šilumos tiekimo patikimumas, išvengiant galimų avarinių situacijų, bei kokybė, kadangi modernūs šilumos tiekimo vamzdynai leidžia išlaikyti kokybinius termofikacinio vandens parametrus ir vartotojams patiekti kokybišką ir nustatytų parametrų šilumą. Rekonstravus trasas, sumažės modernizuojamos šilumos tiekimo trasos remontų skaičius ir apimtys bei avarijų tikimybė – bus užtikrintas patikimas ir saugus šilumos tiekimas vartotojams. Dėl sumažėjusių šilumos nuostolių, mažės reikalingas pagaminti šilumos kiekis ir bendros šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudos.

Projekto vertė sudarys 351.049,03 eurų, iš jų 175.524,51 Eur Europos Sanglaudos fondo lėšos.

Naujienos