Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Kainos

 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

2020-01-31

Paslauga

Kaina be PVM, Eur

Kaina su 21% PVM, Eur

 

Radviliškio r. savivaldybės tarybos 2019 10 24 sprendimu Nr. T-113 nustatyta ir UAB „Baisogalos bioenergija“ direktoriaus 2020 01 30 įsakymu Nr. 4 patvirtinta:

Patalpų šildymas, Eur/kWh

0,0553

0,066913

9% – 0,06028


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 11 28 nutarimu Nr. O3E-779 suderinta, Radviliškio r. savivaldybės tarybos 2019 12 19 sprendimu Nr. T-145 nustatyta ir UAB „Baisogalos bioenergija“ direktoriaus 2019 12 31 įsakymu Nr. 85 patvirtinta:

1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, perkantiems paslaugas bute (daugiabučiame name), Eur/m3:

1.1. geriamojo vandens tiekimas

1.2. nuotekų tvarkymas

 


1,10

0,85

 

1,33

1,03

2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, perkantiems paslaugas individualių namų įvaduose, Eur/m3:

2.1. geriamojo vandens tiekimas

2.2. nuotekų tvarkymas

 

1,02

0,79

 

1,23

0,96

3. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, Eur/m3: 3.1. geriamojo vandens tiekimas

3.2. nuotekų tvarkymas

 

1,02

0,78

 

1,23

0,94

4. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams (įmonėms), Eur/m3: 4.1. geriamojo vandens tiekimas

4.2. nuotekų tvarkymas


1,12

0,78

 

1,35

0,94

5. Vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimo paslauga vartotojams, perkantiems paslaugas:

   

5.1. daugiabučio namo bute, Eur/ butui per mėn.:

5.1.1. kai įrengtas vandens apskaitos prietaisas

5.1.2. kai neįrengtas vandens apskaitos prietaisas


1,08

0,48


1,31

0,58

5.2. daugiabučio namo įvade, Eur/ namui per mėn.:

3,43

4,15

5.3. individualaus gyvenamojo namo įvade, Eur apskaitos prietaisui per mėn.: 5.3.1. kai įrengtas vandens apskaitos prietaisas

5.3.2. kai neįrengtas vandens apskaitos prietaisas

0,63

0,28 Eur namui per mėn.

0,76

0,34 Eur namui per mėn.

6. Vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimo paslauga abonentams (įmonėms), Eur apskaitos prietaisui per mėn.

3,15

3,81

 
UAB „Baisogalos bioenergija“ direktoriaus 2015 09 29 įsakymu Nr.60 patvirtinta:

Daugiabučio namo šildymo sistemų priežiūra, Eur/ m2

0,0714

0,086

 Darbų kainos

Naujienos