Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Kainos


TEIKIAMŲ PASLAUGŲ K A I N O S

2017-05-03

Paslauga

Kaina

Pagrindas

0,0566 be PVM

0,0617 su 9% PVM

0,0685 su 21% PVM

Direktoriaus 2017 05 03 įsakymas

Nr. 30; Radviliškio r. sav. tarybos

2016 11 24 sprendimas Nr. T- 378

(Kaina galioja nuo 2017 05 01)

0,0569 be PVM

0,0620 su 9% PVM

0,0688 su 21% PVM

Direktoriaus 2017 03 28 įsakymas

Nr. 23; Radviliškio r. sav. tarybos

2016 11 24 sprendimas Nr. T- 378

(Galiojo 2017 04 mėn.)

Patalpų šildymas

Eur /kwh

0,0562 be PVM

0,0613 su 9% PVM

0,0680 su 21% PVM

Direktoriaus 2017 02 28 įsakymas

Nr. 18; Radviliškio r. sav. tarybos

2016 11 24 sprendimas Nr. T- 378

(Galiojo 2017 03 mėn.)

0,0582 be PVM

0,0634 su 9% PVM

0,0704 su 21% PVM

Direktoriaus 2017 01 30 įsakymas

Nr. 8; Radviliškio r. sav. tarybos

2016 11 24 sprendimas Nr. T- 378

(Galiojo 2017 02 mėn.)

0,0584 be PVM

0,0637 su 9% PVM

0,0707 su 21% PVM

Direktoriaus 2016 12 29 įsakymas

Nr. 70; Radviliškio r. sav. tarybos

2016 11 24 sprendimas Nr. T- 378

(Galiojo 2017 01 mėn.)

0,0561 be PVM

0,0611 su 9% PVM

0,0679 su 21% PVM

Direktoriaus 2016 11 28 įsakymas

Nr. 65; Radviliškio r. sav. tarybos

2016 11 24 sprendimas Nr. T- 378

(Galiojo 2016 12 mėn.)

Šalto vandens tiekimas

Eur /m3

1,05 be PVM

1,27 su 21% PVM

Nuotekų tvarkymas

Eur /m3

0,78 be PVM

0,95 su 21% PVM

Vandens pardavimas

vartotojams (gyventojams),

kuriems vanduo apskaitomas :

VKEKK 2014 07 28 nutarimas

Eur /butui per mėn.

daugiabučio namo bute

0,84 be PVM

1,02 su 21% PVM

Nr. O3-680;

Direktoriaus 2014 12 31

įsakymas Nr. 74

daugiabučio namo įvade

0,16 be PVM

0,19 su 21% PVM

(Kainos galioja nuo 2015 01 01)

Eur /namui per mėn.

individualaus namo įvade

0,85 be PVM

1,02 su 21% PVM

Vandens pardavimas

abonentams (įstaigoms), kurių apskaitos prietaiso diametras:

Eur /skaitikliui per mėn.

nuo 15 iki 25 mm

1,16 be PVM

1,40 su 21% PVM

nuo 32 iki 80 mm

1,74 be PVM

2,10 su 21% PVM

Daugiabučio namo šildymo sistemų priežiūra

Eur /m2

0,0714 be PVM

0,0864 su 21% PVM

Direktoriaus 2015 09 29 įsakymas

Nr. 60;

(Kaina galioja nuo 2015 10 01)

www.biokatilas.lt

 

Naujienos