Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Dūmų patikra

UAB „Baisogalos bioenergija“

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Dėl dūmų generatoriaus, kuris padeda nustatyti gedimus bei pažeidėjus, panaudojimo

Pranešame, kad UAB „Baisogalos bioenergija“, kartu su UAB „Radviliškio vanduo“, nuo birželio mėn. 1 d. metu pradės naudoti dūmus generuojantį įrenginį, skirtą buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų gedimams, netinkamiems pajungimams ir savavališkiems prisijungimams ieškoti bei nustatyti.

Dūmus generuojantis įrenginys padeda ieškoti ir nustatyti savavališkus prisijungimus. Tai tokie atvejai, kada asmuo (fizinis ar juridinis) neturi leidimo, tačiau savavališkai savo buitinių arba paviršinių (lietaus) nuotekų tinklą nuo tam tikros teritorijos yra neteisėtai prisijungęs prie UAB „Baisogalos bioenergija“ eksploatuojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Informuojame, kad leidžiami iš dūmus generuojančio įrenginio dūmai nepavojingi sveikatai. Svarbu paminėti, kad reagentai iš kurių pasigamina šie dūmai, atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir dūmai nėra pavojingi žmonių sveikatai. Pažymėtina, kad tokie dūmai naudojami ir koncertų metu uždarose patalpose. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jeigu šiuos nekenksmingus dūmus asmenys pastebėtų savo patalpų viduje, tai parodytu, jog vidaus santechninė įranga yra netvarkinga, todėl nedelsiant reikėtų kreiptis į specialistus dėl gedimų pašalinimo.

Draudžiama prisijungti neturint leidimo. Primename fiziniams ir juridiniams asmenims, gamybinių objektų savininkams, kad neturint UAB „Baisogalos bioenergija“ sutikimo draudžiama paviršinių ir buitinių nuotekų tinklus prijungti prie bendrovės eksploatuojamos nuotekų tvarkymo sistemos.

Visais atvejais, bendrovei nustačius savavališką prisijungimą prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, yra surašomas aktas ir paskaičiuojama bendrovei padaryta žala, kurią pažeidėjas privalo atlyginti. Jei nustatomas savavališkas paviršinių nuotekų tinklo pasijungimas į buitinių nuotekų sistemą, pažeidėjas įpareigojamas savo sąskaita tinkamai atjungti savo tinklus nuo UAB „Baisogalos bioenergija“ eksploatuojamos nuotekų surinkimo sistemos. Visais atvejais pažeidėjai traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso 332 str.

Siūlome fiziniams ir juridiniams asmenims, pas kuriuos yra paminėti atvejai, siekiant išvengti administracinės atsakomybės, nedelsiant kreiptis į UAB „Baisogalos bioenergija“ tel. 8-422-65132, 8-422-44541, el. paštu info@biokatilas.lt .

Kilus ginčams, jie bus sprendžiami LR įstatymais nustatyta tvarka, kreipiantis į atitinkamas institucijas.

UAB „Baisogalos bioenergija“ administracija

 

Naujienos