Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Veiklos programa

UAB „Baisogalos bioenergija“ veiklos ir plėtros planas 2017-2019 m. patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-409 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ veiklos ir plėtros plano 2017-2019 m. patvirtinimo“:

1. Vandens tiekimas:

1.1.Baisogalos vandens gerinimo įrenginių vamzdyno ir uždaromosios armatūros rekonstrukcija;

1.2.Giluminio siurblio pakeitimas Baisogalos gręžinyje;

1.3.Vandens kiekio skaitiklio į trąsas pakeitimas Baisogaloje;

1.4.II pakėlimo siurblio pakeitimas Pakiršinyje;

1.5.I pakėlimo siurblio pakeitimas Pakiršinyje;

1.6.Giluminio siurblio pakeitimas Vaitiekūnuose;

1.7.Giluminio siurblio pakeitimas Skėmiuose;

1.8.Giluminio siurblio pakeitimas Pašušvyje.

2. Nuotekų tvarkymas:

2.1.Aeracinės sistemos atnaujinimas Baisogalos nuotekų valykloje;

2.2.Orapūtės keitimas Baisogalos n.v.;

2.3.Maišyklės keitimas Pakiršinio n.v.;

2.4.Nuotekų siurblio keitimas Pakiršinyje;

2.5.Nuotekų siurblio keitimas Baisogaloje;

2.6.Elektros kilnojamosios stoties įsigijimas;

2.7.Ežektorinio siurblio keitimas Pakiršinio n.v.;

2.8.Smėlio pašalinimo siurblio keitimas Baisogalos n.v.

UAB „Baisogalos bioenergija“ veiklos ir plėtros planui 2017-2019 metams įgyvendinti planuoja panaudoti 49 tūkst. Eur : 38 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo ir 11tūkst. Eur bendrovės lėšų. Skaitikliams įsigyti, atlikti patikrą ir remontą planuojama išleisti 26,375 tūkst. Eur.

Naujienos