Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Šilumos tiekimo tinklų Baisogaloje rekonstravimo darbai

UAB „BAISOGALOS BIOENERGIJA“

Stoties g. 11A, Pakiršinys, Radviliškio raj., juridinio asmens kodas 171663689

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

2017 m. birželio 7 d. Nr.

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:

UAB „Baisogalos bioenergija“. Juridinio asmens kodas 171663689.

I.1.1. Adresas, pašto kodas:

Stoties g. 11A, Pakiršinys, Radviliškio raj, LT-82297

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL):

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Edmundas Valba, el. paštas: edmundas@biokatilas.lt, tel. +37068690458. Informacija apie pirkimą skelbiama adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 184043

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:

Šilumos tiekimo tinklų Baisogaloje rekonstravimo darbai.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo objektas apima: šilumos tinklų, kurių bendras ilgis 1051,52 m., rekonstravimą, kuris apimą ardymo darbus, atkasimą, vamzdynų montavimo darbus, gerbūvio atstatymo darbus, tinklų užkasimą.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): Darbai.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma):

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:

Laimėjęs dalyvis - UAB „UT katilai“. Įmonės kodas 302618728.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais) (su/be PVM):

Sutarties vertė – 211 750 Eur su PVM ir 175 000 Eur be PVM.

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:

Ketinama pasitelkti subrangovą UAB „Bioprojektas“ projektavimo paslaugų atlikimui.

Direktorius Vytautas Praninskas

Naujienos